Вмъкване на заглавни страници в документ

Вмъкване на заглавни страници в документа.

Заглавните страници са страници в началото на документ, които съдържат информация за публикацията, например заглавие, име на автора и пр. Те са с различно оформление от страниците в основната част на документа, защото може да нямат номера, понякога са с различни колонтитули и дори различни полета по краищата или друг фон.

За достъп до тази команда...

Изберете в менюто Форматиране - Заглавна страница


В много документи, например писма и доклади, първата страница се различава от останалите. Например на първата страница от писмо обикновено има различна заглавка, а на първата страница на доклад може изобщо да няма колонтитули, за разлика от останалите. Това е просто за постигане с LibreOffice Writer.

Колонтитулите, номерацията, полетата по края и ориентацията са сред свойствата, които се задават чрез стилове за страници. LibreOffice Writer ви позволява да вмъкнете празна заглавна страница във всяка точка от документа или да форматирате съществуваща страница като заглавна, като вмъкнете знак за нова страница, последван от избран от вас стил за страници, или като смените стила на страницата в позицията на курсора.

Икона Бележка

Ако използвате „Подразбиран стил“ (или произволен друг стил за страници) в документа си, можете да добавите колонтитули по желание на първата страница, като изчистите квадратчето Еднакво съдържание на първата страница в разделите за колонтитули на диалога Стил за страници и после добавите желания колонтитул. След това можете да зададете други колонтитули за останалите страници в документа.


За да превърнете първата страница на документ в заглавна

 1. Поставете курсора на първата страница.

 2. Изберете в менюто Форматиране - Заглавна страница….

 3. Изберете Превръщане на съществуващи страници в заглавни.

 4. Изберете стила на заглавната страница в областта Редактиране на свойства на страница.

Икона Бележка

По подразбиране LibreOffice избира стила Първа страница.


 1. Задайте настройките за преномериране на страниците.

 2. Натиснете OK.

Така ще промените текущия стил на страницата на Първа страница, а следващите страници ще имат стил Подразбиран стил.

За да вмъкнете заглавна страница където и да е в документ

Поставете курсора там, където искате да вмъкнете нова заглавна страница.

 1. Изберете в менюто Форматиране - Заглавна страница.

 2. Изберете Вмъкване на нови заглавни страници.

 3. Задайте броя на вмъкваните заглавни страници.

 4. Укажете разположението на заглавната страница, като зададете номера ѝ в числовото поле.

 5. Задайте настройките за преномериране на страниците.

 6. Натиснете OK.

Така ще вмъкнете знак за нова страница и ще промените стила на текущата страница на Първа страница. Останалите страници ще бъдат със стила Подразбиран стил.

За да премахнете заглавна страница

Заглавните страници не могат да се изтриват. Трябва да смените стила на страницата от Първа страница на избран от вас друг стил.

 1. Поставете курсора в страницата, чийто стил искате да промените.

 2. В страничната лента изберете Настройки на страничната лента - Стилове.

 3. В Стилове изберете бутона Стилове за страници.

 4. В списъка със стилове изберете стила за страници, който искате да приложите.

 5. Щракнете двукратно върху стила, за да го приложите.

Моля, подкрепете ни!