Инспектор на стилове

Инспекторът на стилове се намира в страничната лента. Той показва всички атрибути на стиловете (за абзаци и за знаци), както и директното форматиране, зададено за абзаца и знака, където се намира курсорът. Тези подробности може да са от полза, когато се опитвате да разберете защо част от форматирането в документа изглежда неправилно или несъгласувано.

Пряко форматиране и форматиране чрез стилове

Стилът представлява набор от форматиращи атрибути, групирани и обозначени с име (името на стила). Когато приложите стил върху обект, обектът се форматира с набора от атрибути на стила. Няколко обекта от сходно естество могат да имат един и същ стил. Вследствие на това, когато промените набора от форматиращи атрибути на стила, всички обекти, свързани със стила, също променят форматиращите си атрибути по съответния начин. Използвайте стилове, за да форматирате еднакво големи съвкупности от абзаци, клетки или обекти и по-добре да управлявате форматирането на документите.

Когато не използвате стилове, а прилагате пряко форматиращи атрибути върху части от текста, говорим за пряко форматиране (нарича се още и ръчно форматиране). Форматирането се прилага само върху избраната област от документа. Ако документът съдържа няколко абзаца, рамки или друг вид обекти, вие прилагате прякото форматиране поотделно върху всеки обект. Прякото форматиране е достъпно чрез менюто „Форматиране“ и лентата с инструменти „Форматиране“.

Форматиращ атрибут, който е пряко приложен върху обект, замества съответния атрибут от приложения върху обекта стил.

За достъп до тази команда...

Отворете страничната лента и щракнете върху иконата „Инспектор на стилове“.

Икона „Инспектор на стилове“

Икона „Инспектор на стилове“ в страничната лента

Натиснете +Alt+5.


Панелът „Инспектор на стилове“

Свойства

Стилове за абзаци: показва списъка от стилове на абзац, приложени върху текста в позицията на курсора, като се следва йерархията на стиловете, в която родителският стил е винаги над дъщерните.

Пряко абзацно форматиране: показва списък със свойства на абзац, които са зададени директно на текста в местоположението на курсора.

Знакови стилове: показва списъка от знакови стилове, приложени върху текста в позицията на курсора, като се следва йерархията, в която родителският стил е винаги над дъщерните.

Пряко знаково форматиране: показва списък със свойства на знак, които са зададени директно на текста в местоположението на курсора.

Стойности

Показва стойностите на свойствата.

Употреба

Използвайте инспектора на стилове, за да откривате проблеми с форматирането на текстови документи.

Например ако полетата на абзаца са променени с пряко форматиране чрез скалите, свойствата за полета на абзацния стил са в сиво и свойствата за полета се показват в секцията „Пряко знаково форматиране“ на инспектора на стилове.

Друг пример – ако знаковият стил Акцент осветява дума с жълт фон и потребителят по погрешка го е заменил с бял фон, атрибутът жълто ще бъде показан в сиво, а атрибутът бяло ще се вижда в секцията „Пряко форматиране“ на инспектора на стилове. Инспекторът на стилове показва само тези атрибути, които се различават от родителя (който обикновено е „Подразбиран абзацен стил“).

Някои функции на инспектора на стилове са интересни главно за напреднали потребители:

Моля, подкрепете ни!