Показване на празното място

Показва документа с горно и долно бяло поле, колонтитули и междина между страниците. Махнете отметката, за да свиете тези елементи и да видите документа като непрекъснат поток от страници. Скриването на празното място е възможно само в изглед с една страница.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Показване на празното място.

Икона за показване на празното място

Показване на празното място


Моля, подкрепете ни!