режим на избор

Посочете режима на избиране в подменюто: стандартна или блокова селекция.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Режим на избор.

От лентата на състоянието:

Щракнете в областта Селекция.


В стандартния режим можете да избирате текст на много редове, включително знаците за нов ред.

В блоков режим на избор можете да изберете правоъгълен блок от текст.

Моля, подкрепете ни!