режим на избор

Изберете режим на избор от подменюто: нормален режим на избор или блоков режим на избор.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Режим на избор


В нормален режим на избор можете да избирате многоредов текст, включително краищата на редовете.

В блоков режим на избор можете да изберете правоъгълен блок от текст.

Моля, подкрепете ни!