Защитаване на документ

Превключва защитата срещу писане за полета и показалци в документа.

warning

Тази защита не е предназначена за опазване на информацията, а е просто мярка срещу неволни промени.


За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на полета.

Изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на показалци.


Защитаване на полета

Превключва защитата срещу писане на полетата. Когато е отметнато, полетата не могат да бъдат редактирани или изтривани.

Защитаване на показалци

Превключва защитата срещу писане на показалците. Когато е отметнато, показалците не могат да бъдат изтривани или преименувани.

Моля, подкрепете ни!