Нагъване на плана

Скрива и показва цялото съдържание под заглавията, включително текст, изображения, таблици, рамки, фигури и текстови полета.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Writer/Web) - Изглед и отметнете полето Показване на бутони за нагъване на плана.

Отворете „Навигатора“ (F5) и намерете елемента Заглавия. Посочете заглавие и отворете контекстното меню. Изберете подменюто Нагъване на плана.


Използвайте тази функция, за да скривате и показвате избирателно съдържанието под всички абзаци, които имат ненулево ниво в плана, обикновено заглавия. В големи документи това ви позволява да превъртате бързо до желаната позиция за редактиране и четене.

Нагъване на плана с „Навигатора“

Всичко команди за нагъване на плана в навигатора са показани в контекстното меню на елементите от групата Заглавия. Отворете контекстното меню на заглавие и изберете Нагъване на плана.

Икона за заглавия

Икона „Заглавия“

Нагъване на всички

Скрива цялото съдържание за избраното заглавие и подзаглавията му. Заглавията от същото ниво не се скриват. Ако бъде приложено върху главния елемент „Заглавия“ на навигатора, се показват само заглавията на документа.

Разгъване на всички

Съдържанието на заглавието и подзаглавията му се показва в областта на документа. Ако бъде приложено върху главния елемент „Заглавия“ на навигатора, документът се показва изцяло.

Превключване

Превключва нагъването на плана за избрания елемент.

Нагъване на плана с мишката

Върху заглавие

Натиснете клавиша и посочете заглавие с мишката. В лявото поле ще се покаже стрелка за визуален ориентир.

Когато показалецът на мишката се превърне в ръка, са възможни следните команди:

Стрелки в лявото бяло поле

Преместете мишката в лявото бяло поле близо до заглавие. Ако е показано съдържание, ще се появи стрелка.

Записване състоянието на нагъване на плана в документа

Документите, записани във формат Open Document (.odt), запазват текущите настройки за скрито и показано съдържание от момента на изпълняване на командата за записване.

note

Съдържанието на документа не се влияе от настройките за нагъване.


Отпечатване и експортиране към PDF с нагънато съдържание в плана

За да отпечатате или експортирате пълния документ, предварително задайте за нагъването на плана Разгъване на всички.

warning

Нагънатото съдържание в плана не се отпечатва или експортира към PDF.


Моля, подкрепете ни!