Видимост на съдържанието в плана

Скрива и показва цялото съдържание под заглавията, включително текст, изображения, таблици, рамки, фигури и текстови полета.

note

Тази функционалност е експериментална. Смята се, че е стабилна, но е възможно неочаквано или нестабилно поведение.

За да я включите, изберете - LibreOffice - Разширени и отметнете Разрешаване на експериментални възможности., после все още в Настройки изберете LibreOffice Writer (или LibreOffice Writer/Web) - Изглед и отметнете квадратчето Показване на бутон за видимост на съдържанието в плана.


За достъп до тази команда...

  • В Навигатора (F5) (за Заглавия в изгледа на съдържанието)

  • С мишката (върху заглавие)


С тази функционалност можете да скривате и показвате съдържание избирателно под всички абзаци, които имат ненулево ниво в плана (наричани обикновено заглавия и подзаглавия). В LibreOffice заглавията представляват абзаци с нива в плана от 1 до 10, като 1 е най-високото ниво, а 10 – най-ниското. Например, абзац с ниво в плана 3 е под-подзаглавие на абзац с ниво в плана 1. Тази функция може да бъде използвана за избирателно скриване и показване на съдържанието само за едно заглавие или за подзаглавията, свързани с избрано ниво в плана.

Използване на „Видимост на съдържанието в плана“ с Навигатора

В Навигатора всички команди се показват в контекстното меню за Заглавия и елементите под Заглавия. Щракнете с десния бутон където и да е в прозореца с изгледа на съдържанието, за да отворите контекстното меню за избрания елемент (включително иконата „Заглавия“), после изберете Видимост на съдържанието в плана и една от следващите команди според това какво е избрано в момента.

Скриване на съдържанието за всички нива

Избрана е иконата „Заглавия“. Щракнете с десния бутон и изберете Видимост на съдържанието в плана - Скриване на всички.

Икона за заглавия

Икона „Заглавия“

Показване на съдържанието за всички заглавия

Избрана е иконата „Заглавия“. Щракнете с десния бутон и изберете Видимост на съдържанието в плана - Показване на всички.

Скриване на съдържанието за всички подзаглавия, свързани с дадено ниво от плана

Избрано е заглавие с подзаглавия. Щракнете с десния бутон и изберете Видимост на съдържанието в плана - Скриване на всички, за да скриете цялото съдържание до следващото заглавие от същото ниво в плана.

Показване на съдържанието за всички подзаглавия, свързани с дадено ниво от плана

Избрано е заглавие с подзаглавия. Щракнете с десния бутон и изберете Видимост на съдържанието в плана - Показване на всички, за да се покаже цялото съдържание до следващото заглавие от същото ниво в плана.

Когато е скрито съдържанието за едно или повече (но не всички) подзаглавия, контекстното меню на заглавието от по-високо ниво ще съдържа и двете команди Показване на всички и Скриване на всички.

Скриване или показване на съдържанието под едно заглавие

За избраното заглавие щракнете с десния бутон и изберете Видимост на съдържанието в плана - Превключване.

note

Командите променят дали съдържанието се показва в документа. Те не променят какво се показва в Навигатора. За тази цел използвайте знаците - и + (или стрелки) или командите Свиване на всички / Разгъване на всички в контекстното меню за заглавия.


Използване на „Видимост на съдържанието в плана“ с мишката

Върху заглавие

Натиснете клавиша Ctrl. Преместете мишката върху (или близо до ред със) заглавие.
(Стрелката в лявото бяло поле служи за визуален ориентир.)

Когато показалецът на мишката се превърне в ръка, са възможни следните команди:

Стрелки в лявото бяло поле

Преместете мишката в лявото бяло поле близо до заглавие. (Ако е показано съдържание, ще се появи стрелка.)

Персонализирано управление

За по-удобно управление можете да добавите следните команди като бутони в лента с инструменти, като елементи в меню или контекстно меню, или на клавишни комбинации.

Записване на конфигурацията

Документите, записани във формат .odt, запазват текущата конфигурация на скрито и показано съдържание. Обърнете внимание, че промяната във видимостта на съдържанието не променя документа. Ако промените видимостта след записване на документа, трябва да го запишете отново, за да запазите промените във видимостта.

Моля, подкрепете ни!