Избор на списък с адреси

Изберете списъка с адреси, който искате да използвате за циркулярните писма, след което натиснете OK.

Добавяне

Изберете файл с БД, съдържащ адресите, които искате да използвате за адресния списък. Ако файлът съдържа повече от една таблица, ще се отвори диалоговият прозорец Избор на таблица.

Създаване

Отваря диалоговия прозорец Нов списък с адреси, където можете да създадете нов списък с адреси.

Филтър

Отваря диалоговия прозорец Стандартен филтър, където можете да филтрирате адресния списък за получателите, които искате да виждате.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Нов списък с адреси, където можете да редактирате избрания адресен списък.

Друга таблица

Отваря диалоговия прозорец Избор на таблица, където можете да изберете друга таблица за използване в циркулярните писма.

Моля, подкрепете ни!