Записване на циркулярен документ

Записва резултата от обединяването във файл.

Настройки на записването

Записване като един голям документ

Записва циркулярните писма в един файл.

Като отделни документи

Записва циркулярните писма като отделен файл за всеки получател. Имената на файловете се съставят от въведеното име, следвано от долна черта и номера на текущия запис.

От

Служи за избиране на диапазон от записи по номерата им, от номера в полето От до номера в полето До.

От

Въведете номера на първия запис за включване в циркулярните писма.

До

Въведете номера на последния запис за включване в циркулярните писма.

Записване на документите

Записва документите.

Моля, подкрепете ни!