Печат на циркулярен документ

Отпечатва писмата за всички или част от получателите.

Настройки на принтера

Принтер

Изберете принтера.

Свойства

Променя настройките на принтера.

Печат на записи

Печат на всички документи

Отпечатва писмата за всички получатели.

От

Служи за избиране на диапазон от записи по номерата им, от номера в полето От до номера в полето До.

От

Въведете номера на първия запис за включване в циркулярните писма.

До

Въведете номера на последния запис за включване в циркулярните писма.

Печат на документи

Отпечатва циркулярните писма.

Моля, подкрепете ни!