Нов списък с адреси

Въведете нови адреси или редактирайте адресите за циркулярните документи. Когато натиснете OK, ще бъдете запитани къде да се запише адресният списък.

Адресна информация

Въведете или редактирайте съдържанието на полетата за всеки получател.

Показване на номерацията

Натискайте бутоните, за да преминавате между записите, или въведете номер на запис за показване на записа.

Нов

Добавя нов празен запис в списъка с адреси.

Изтриване

Изтрива избрания запис.

Търсене

Отваря диалоговия прозорец Търсене на запис. Можете да оставите този прозорец отворен, докато редактирате записа.

Персонализиране

Отваря диалоговия прозорец Настройка на списък с адреси, където можете да преподредите, преименувате, добавяте и изтривате полета.

Моля, подкрепете ни!