Съотв. полета

Свързва имената на логическите полета от диалога за оформление с имената на полетата от БД при създаване на нов адресен блок или поздрав.

Съответства на поле:

Изберете името на поле от БД, което съответства на логическия елемент от адреса.

Мостра на адресен блок

Показва като мостра стойността на първия запис.

Моля, подкрепете ни!