Изпращане на циркулярен документ по е-поща

Изпраща циркулярните писма като съобщения по е-поща до всички или до някои получатели.

Настройки за е-поща

До

Изберете полето от БД, което съдържа адреса за е-поща на получателя.

Копие до

Отваря диалоговия прозорец Копие до, където можете да определите един или повече адреси за копие или сляпо копие.

Тема

Въведете тема за електронните писма.

Изпращане като

Изберете пощенския формат за електронните съобщения.

Икона Бележка

Циркулярните документи във формати „Обикновен текст“ и „HTML“ се изпращат в тялото на писмото, а във формати *.odt, *.doc, и *.pdf – като прикачени файлове.


Свойства

Отваря диалоговия прозорец Електронна поща, където можете да въведете текста на електронното съобщение за циркулярните файлове, които изпращате като прикачени.

Име на прикачения файл

Показва името на прикачения файл.

Изпращане на записи

Изпращане на всички документи

Изберете го, за да изпратите електронните писма до всички получатели.

От

Служи за избиране на диапазон от записи по номерата им, от номера в полето От до номера в полето До.

От

Въведете номера на първия запис за включване в циркулярните писма.

До

Въведете номера на последния запис за включване в циркулярните писма.

Изпращане на документи

Натиснете за изпращане на електронните писма.

Моля, подкрепете ни!