Електронно писмо

Въведете съобщението и поздрава за файловете, които искате да изпратите прикачени към електронни писма.

Това писмо трябва да съдържа поздрав

Добавя поздрав към електронното писмо.

Вмъкване на персонализиран поздрав

Добавя персонализиран поздрав. За да използвате поздрав по подразбиране, изчистете това поле за отметка.

Жена

Изберете персонализираното приветствие за получател - жена.

Нов

Отваря диалоговия прозорец Поздрав по избор за получател - жена.

Мъж

Изберете персонализираното приветствие за получател - мъж.

Нов

Отваря диалоговия прозорец Поздрав по избор за получател - мъж.

Име на поле

Изберете името на полето от адресната БД, което съдържа информация за пола на получателя.

Стойност на полето

Изберете стойността на полето, която показва пола на получателя.

Общ поздрав

Изберете подразбираното приветствие, което ще се използва, ако не може да се създаде персонализиран поздрав.

Напишете съобщението тук

Въведете основния текст на електронното писмо.

Моля, подкрепете ни!