Персонализиран поздрав

Определя разположението на поздрава за обикновени или електронни циркулярни писма. Името на този диалогов прозорец е различно за получатели от женски или мъжки пол.

Елементи на поздрава

Изберете поле и го издърпайте в другия списък.

>

Прибавя избраните полета от списъка с елементи на поздрава към другия списък. Можете да добавяте полета много пъти.

<

Премахва избраното поле от другия списък.

Издърпайте елементите на поздрава в долното поле

Подредете полетата чрез плъзгане и пускане или с бутоните - стрелки.

Персонализирайте поздрава

Изберете елемент от списъка за поздрав и препинателен знак.

Мостра

Показва мостра на първия запис от БД с текущото оформление на поздрав.

(Бутони със стрелки)

Изберете елемент от списъка и натиснете бутон със стрелка, за да го преместите.

Моля, подкрепете ни!