Персонализиране на адресния списък

Персонализира списъка с адреси за циркулярни документи.

Елементи на списъка с адреси

Изберете полето, което искате да преместите, изтриете или преименувате.

^

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция нагоре в списъка.

v

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция надолу в списъка.

Добавяне

Вмъква ново текстово поле.

Изтриване

Изтрива избраното поле.

Преименуване

Преименува избраното текстово поле.

Моля, подкрепете ни!