Копие до

Укажете допълнителните получатели по е-поща за циркулярния документ.

CC

Въведете получателите на копия по е-поща, разделени с точка и запетая (;).

BCC

Въведете получателите на слепи копия по е-поща, разделени с точка и запетая (;).

Моля, подкрепете ни!