Помощник за циркулярни писма - Настройка на оформлението

Укажете позицията на адресния блок и поздрава в документа.

Позиция на адресния блок

Отгоре

Въведете разстоянието между горния край на страницата и горния край на адресния блок.

Подравняване спрямо основния текст

Подравнява рамката, която съдържа адресния блок, по лявото поле на страницата.

Отляво

Въведете разстоянието между левия край на страницата и левия край на адресния блок.

Позиция на поздрава

Нагоре

Премества поздрава нагоре.

Надолу

Премества поздрава надолу.

Област за мостра

Показва мостра на разположението на поздрава върху страницата.

Мащаб

Изберете мащаба на мострата за печат.

Използвайте командите от контекстното меню на мострата, за да местите изгледа нагоре и надолу.

Натиснете бутона Готово и довършете изготвянето на циркулярните писма чрез лентата Циркулярни писма.

Моля, подкрепете ни!