Помощник за циркулярни писма - Създаване на поздрав

Задайте настройките за поздрава. Ако БД съдържа информация за пол, можете да зададете различно обръщение според пола на получателя.

Документът трябва да съдържа поздрав

Добавя поздрав (обръщение).

Вмъкване на персонализиран поздрав

Добавя персонализиран поздрав към циркулярното писмо. За да използвате подразбираното приветствие, изчистете това поле за отметка.

Жена

Изберете персонализираното приветствие за получател - жена.

Нов

Отваря диалоговия прозорец Поздрав по избор (получател - жена).

Мъж

Изберете персонализираното приветствие за получател - мъж.

Нов

Отваря диалоговия прозорец поздрав по избор (получател - мъж).

Име на поле

Изберете името на полето от адресната БД, което съдържа информация за пола на получателя.

Стойност на полето

Изберете стойността на полето, която показва пола на получателя.

Общ поздрав

Изберете поздрава по подразбиране, който да се използва при неперсонализиран поздрав.

Мостра

Показва мостра на поздрава.

Съотв. полета

Отваря диалоговия прозорец Съответствие на полета.

(Бутони за преглед)

Използвайте бутоните за преглед (със стрелките), за да видите данните от предходния или следващия запис.

Следваща стъпка: Помощник за циркулярни писма - Настройка на оформлението

Можете също така да натиснете бутона Готово и да довършите изготвянето на циркулярните писма чрез лентата Циркулярни писма.

Моля, подкрепете ни!