Помощник за циркулярни писма - Вмъкване на адресен блок

Задайте получателите на циркулярните писма и оформлението на адресния блок.

Икона Бележка

Помощникът за циркулярни писма се отваря на тази страница, ако сте го стартирали в документ, който вече съдържа адресни полета. Ако помощникът се отвори директно на тази страница, бутонът Избор на списък с адреси се нарича Избор на друг списък с адреси.


Икона Бележка

Заглавието на тази страница е Вмъкване на адресен блок за обикновени писма и Избор на списък с адреси за електронни писма.


Избор на списък с адреси

Отваря диалоговия прозорец Избор на списък с адреси, където можете да изберете източника на данни за адресите, да добавяте нови адреси или да въведете нов адресен списък.

Икона Внимание

Когато редактирате записи в източник на данни – електронна таблица на Calc, който текущо се използва в циркулярни писма, тези промени няма да са видими в циркулярните писма.


Този документ ще съдържа адресен блок

Добавя адресен блок към циркулярното писмо.

Изберете оформлението на адресния блок, което искате да използвате.

Икона Внимание

Ако изберете Този документ ще съдържа адресен блок, стават достъпни третата и четвъртата подстъпки на тази страница. След това трябва да зададете съответствие между елементите на адресния блок и имената на полетата, използвани в писмата.


Скриване на редовете само с празни полета

Отметнете, ако желаете празните редове автоматично да се изчистват от адреса.

Още

Отваря диалоговия прозорец Избор на адресен блок.

Съотв. полета

Отваря диалоговия прозорец Съответствие на полета.

Икона Внимание

Докато не обвържете всеки елемент от адреса със заглавие на колона, не можете да завършите помощника с бутона Готово или да продължите с четвъртата му стъпка.


(Бутони за преглед)

Използвайте бутоните за преглед (със стрелките), за да видите данните от предходния или следващия запис.

Следваща стъпка: Помощник за циркулярни писма - Създаване на поздрав

Можете също така да натиснете бутона Готово и да довършите изготвянето на циркулярните писма чрез лентата Циркулярни писма.

Моля, подкрепете ни!