Помощник за циркулярни писма - Избор на тип документи

Укажете какъв тип документ да бъде създаден.

Писмо

Създава циркулярно писмо за отпечатване.

Електронно писмо

Създава циркулярни документи, които можете да изпращате като съобщения или прикачени файлове по електронната поща.

Следваща стъпка: Помощник за циркулярни писма - Вмъкване на адресен блок

Моля, подкрепете ни!