Помощник за циркулярни писма - Избор на начален документ

Укажете документа, който искате да се използва за основа на циркулярното писмо.

Използване на текущия документ

Използва текущия документ на Writer като основа на циркулярното писмо.

Създаване на нов документ

Създава нов документ на Writer, който да бъде използван като циркулярно писмо.

Започване от съществуващ документ

Изберете съществуващ документ на Writer, който да използвате за основа на циркулярното писмо.

Преглед

Намерете документа на Writer, който искате да използвате, и щракнете върху Отваряне.

Започване от шаблон

Изберете шаблона, който искате да използвате като основа за циркулярното писмо.

Преглед

Отваря диалог за избор на шаблон.

Започване от наскоро съхранен документ

Използва съществуващо циркулярно писмо като основа за ново.

Изберете документа.

Следваща стъпка: Помощник за циркулярни писма - Избор на тип документи

Моля, подкрепете ни!