Текстово поле и фигура

Отваря подменю за редактиране свойствата на избраното текстово поле или фигура.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Format - Text Box and Shape.


Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Атрибути на текста

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

Fontwork

Редактира ефектите на Fontwork на избрания обект, който е бил създаден с предишния диалогов прозорец на Fontwork.

Моля, подкрепете ни!