Препратка

Подменю, което позволява редактиране на бележки под линия и в края, записи за указател и библиографски записи.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Препратка.


Бележка под линия или в края

Редактира котвата на бележка под линия или бележка в края. Щракнете пред бележката и изберете тази команда.

Елемент от указател

Редактира избрания запис на указател. Щракнете пред или върху записа на указател и изберете тази команда.

Библиографски запис

Редактира избрания библиографски запис.

Моля, подкрепете ни!