Свойства

Позволява ви да задавате различни свойства на контролата за съдържание, която е под текущия курсор.

Общи свойства

Съдържанието е примерен текст

Текущото съдържание се смята за примерен текст и ще бъде предварително избрано при щракване в контролата, за да се улесни заместването му с действително съдържание.

Заглавие

Въведете заглавие за контролата. Заглавието се показва над контролата, когато курсорът е в нея. Щракнете върху заглавието, за да отворите диалога за свойства на контролата.

Етикет

Етикетите служат за подобна цел. Етикетът е машинно четим ключ или идентификатор, уникален в рамките на документа. След като формулярът бъде попълнен, външна програма може да извлече информацията от документа, като търси съдържанието на етикетите.

Свойства на поле за отметка

Знак за отметнато

Знак, използван, когато полето е отметнато. Щракнете върху бутона Избор, за да отворите диалога Специален знак.

Знак за неотметнато

Знак, използван, когато полето не е отметнато. Щракнете върху бутона Избор, за да отворите диалога Специален знак.

Свойства на комбинирано поле и поле с падащ списък

Екранно име

Разбираемо име, описващо елемента от списъка.

Стойност

Машинно четимо име, описващо елемента от списъка.

Добавяне, промяна и премахване

Служат съответно за добавяне, променяне и премахване на елементи в списъка.

Преместване нагоре и преместване надолу

Служат за преместване на елементи съответно нагоре и надолу в списъка, за да се промени подреждането на списъка.

Формат на датата

Изберете формата за дата, който да се използва в контролата.

Моля, подкрепете ни!