Проверка за достъпност

Проверка за често срещани проблеми с достъпността в документа и поддръжка за спецификациите PDF/UA в диалога за експортиране на PDF.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Проверка за достъпност.

Изберете Файл - Експортиране като PDF - Общи - Универсална достъпност (PDF/UA) и щракнете върху OK.

От клавиатурата:

+ 8

От страничната лента:

Отворете панела Проверка за достъпност.


Инструментът „Проверка за достъпност“ обхожда структурата на документа и изброява възможните проблеми с достъпността. Проверката може да се стартира ръчно през менюто или да бъде задействана след диалога за експортиране към PDF, когато е разрешена поддръжката за PDF/UA.

Панелът „Проверка за достъпност“ в страничната лента

Панелът „Проверка за достъпност“ в страничната лента показва списък с всички проблеми, открити в текущия документ.

Налице са връзки за незабавна навигация към проблема. Щракнете двукратно върху връзката, за да прескочите към обекта с проблем в достъпността и да го изберете.

Бутон „Поправяне“

Щракнете върху бутона „Поправяне“, за да прескочите към проблема и да зададете команди за отстраняването му.

Общи проверки за достъпност

Реализираните в момента проверки са следните:

Моля, подкрепете ни!