Проверка за достъпност

Проверка за често срещани проблеми с достъпността в документа и поддръжка за спецификациите PDF/UA в диалога за експортиране на PDF.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Проверка за достъпност.

Изберете Файл - Експортиране като PDF - Общи - Универсална достъпност (PDF/UA) и щракнете върху OK.


Инструментът „Проверка за достъпност“ обхожда структурата на документа и изброява възможните проблеми с достъпността. Проверката може да се стартира ръчно през менюто или да бъде задействана след диалога за експортиране към PDF, когато е разрешена поддръжката за PDF/UA.

Диалогът „Проверка за достъпност“

Диалогът „Проверка за достъпност“ показва списък с всички проблеми, открити в текущия документ.

Към проблема

Щракнете върху бутона, за да преминете към страницата и да изберете обекта или проблема, който изисква внимание във връзка с достъпността.

Общи проверки за достъпност

Реализираните в момента проверки са следните:

Моля, подкрепете ни!