Обновяване

Обновява елементите с динамично съдържание в текущия документ, като полета и указатели.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Обновяване


Обновяване на всичко

Обновява всички връзки, полета, указатели, съдържания и форматиране на страници в текущия документ.

Полета

Обновява съдържанието на всички полета от текущия документ.

Връзки

Обновява връзките в текущия документ.

Текущ указател

Обновяване на текущия указател. Текущ е указателят в който се намира курсора.

Всички указатели и таблици

Обновява всички указатели и таблици със съдържание в текущия документ. Не е нужно да поставите курсора върху таблица или указател при използването на тази команда.

Всички диаграми

Обновява диаграмите в текущия документ.

Форматиране на страницата

Обновява формата на страниците и преизчислява общия брой страници, които се показват в лентата на състоянието.

Моля, подкрепете ни!