Всички диаграми

Обновява диаграмите в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Обновяване - Диаграми.


Моля, подкрепете ни!