Полета

Обновява съдържанието на всички полета от текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Обновяване - Полета

клавиш F9


Моля, подкрепете ни!