Всички указатели и таблици

Обновява всички указатели и таблици със съдържание в текущия документ. Не е нужно да поставите курсора върху таблица или указател при използването на тази команда.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Обновяване - Указатели и таблици.


Моля, подкрепете ни!