Текущ указател

Обновяване на текущия указател. Текущ е указателят в който се намира курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Обновяване - Текущ указател


Също така можете да щракнете с десния бутон върху указател или съдържание и да изберете Обновяване на указател или съдържание. Следните команди са налични и в контекстното меню:

Редактиране на указател или съдържание

За редактиране на текущия указател или таблица.

Изтриване на указател или съдържание

За изтриване на текущия указател или таблица.

Моля, подкрепете ни!