Сортиране

Сортира избраните абзаци или редове от таблица по азбучен ред или като числа. Можете да определите до три ключа за сортиране, както и да комбинирате числови и текстови ключове.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Сортиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Сортиране.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Сортиране.

От лентите с инструменти:

Икона за сортиране

Сортиране


Критерии за сортиране

Ключ 1 - 3

Определете допълнителни критерии за сортиране. Можете също и да комбинирате ключове за сортиране.

Колони 1 - 3

Въведете броя на колоните от таблицата, които искате да се използват като основа за сортиране.

Тип на ключа 1 - 3

Изберете желаната настройка за сортиране.

Подреждане

Възходящо

Сортира по възходящ ред, (например 1, 2, 3 или a, б, в).

Низходящо

Сортира в низходящ ред (например 9, 8, 7 или я, ю, щ).

Посока

Колони

Сортира колоните в таблицата съгласно текущите настройки за сортиране.

Редове

Сортира редовете в таблицата или абзаците в селекцията съгласно текущите настройки за сортиране.

Разделител

Абзаците се разделят от непечатаемите знаци за край на абзац. Възможно е също да определите табулатор или друг знак за разделяне на абзаците при сортиране.

Табулатори

Ако избраните абзаци отговарят на списък, разделен с табулатори, изберете тази възможност.

Знак

Въведете знака, който искате да се използва като разделител в избраната област. С помощта на този разделител LibreOffice може да определи позициите на ключовете за сортиране в избрания абзац.

Избор

Отваря диалога Специални знаци, откъдето можете да изберете знака, който искате да използвате като разделител.

Език

Изберете езика, по чиито правила да се сортира. Специалните знаци се сортират различно в различните езици.

Зачитане на регистъра

Указва регистърът на буквите да се взема предвид при сортиране на таблица. За азиатските езици се прилагат специални правила.

note

За да приложите сравняване на няколко нива за азиатски език, отметнете Зачитане на регистъра. При сравняването на няколко нива първо се сравняват първичните форми на елементите, като регистърът и диакритичните знаци се пренебрегват. Ако формите са еднакви, се сравняват диакритичните им знаци. Ако формите отново са еднакви, се сравняват регистрите, ширините на знаците и разликите в японските кана.


Моля, подкрепете ни!