Преобразуване на текст в таблица

Преобразува избрания текст в таблица или избраната таблица в текст.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Преобразуване - От текст в таблица


Наличните настройки в този диалог зависят от типа преобразуване.

Разделяне на текста на

Разделителят, например табулатор, бележи границите на колоните в избрания текст. Всеки абзац от селекцията се преобразува в ред на таблицата. Също така, когато преобразувате таблица в текст, колоните се отделят с избрания от вас знак, а всеки ред се преобразува в отделен абзац.

Табулатори

Преобразува текста в таблица, разделяйки колоните с табулатори.

Точка и запетая

Преобразува текста в таблица, разделяйки колоните с точки и запетаи (;).

Абзац

Преобразува текста в таблица, разделяйки колоните със знак за нов абзац.

Друго:

Преобразува текста в таблица, разделяйки колоните със знака, който сте въвели в полето.

Текстово поле

Въведете знака, който искате да се използва за отделяне на колони.

Еднаква ширина за всички колони

Създава еднакво широки колони независимо от позицията на маркера на колона.

Автоформат

Отваря диалога Автоформат, където можете да изберете готово оформление за таблицата.

Настройки

Заглавие

Форматира първия ред на новата таблица като заглавие.

Повтаряне на заглавието

Повтаря заглавната част на таблицата на всяка страница, съдържаща част от нея.

Първите ... реда

Повтаря първите n реда като заглавие.

Таблицата да не се разделя

Таблицата няма да се разделя между отделни страници.

Кант

Добавя кант около таблицата и клетките й.

Моля, подкрепете ни!