Настройки на бележките в края

Определя форматирането за бележки в края на документа. Възможните настройки са типът на номерирането на бележката в края и прилагането на стилове.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки в края


Автономерация

Номерация

Изберете схемата за номериране, която искате да използвате.

Избор

Описание

1, 2, 3

Арабски цифри

A, B, C

Азбучно номериране с главни букви A – Z
След 26-ия елемент номерацията продължава с AA, AB, AC, ...

a, b, c

Азбучно номериране с малки букви a – z
След 26-ия елемент номерацията продължава с aa, ab, ac, ...

I, II, III

Римски цифри (големи)

i, ii, iii

Римски цифри (малки)

A,... AA,... AAA,...

Азбучно номериране с главни букви A – Z
След 26-ия елемент номерацията продължава с AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Азбучно номериране с малки букви a – z
След 26-ия елемент номерацията продължава с aa, bb, cc, ...


Започване от

Въведете номера за първата бележка в края от документа. Това е полезно, ако искате номерирането на бележките в края да обхваща няколко документа.

Преди

Въведете текста, който искате да се изпише в самата бележка преди номера й. Например, въведете "към: ", за да се изпише "към: 1".

След

Въведете текста, който искате да се изпише в самата бележка след номера й. Например, въведете ")", за да се изпише "1)".

Стилове

За да осигурите еднороден облик на бележките в края на документа, присвоете им стил на абзац и присвоете знакови стилове на закотвящия номер на бележката и номера в областта за бележки в края.

Абзац

Изберете абзацния стил за текста на бележките в края. Могат да се избират само специални стилове.

Страница

Изберете стила за страници, който искате да използвате за бележки в края.

Текстова област

Изберете знаковия стил, който искате да използвате за котвите на бележките в текстовата област на документа.

Област за бележки в края

Изберете знаковия стил, който искате да използвате за номерата на бележките в областта с бележки.

Моля, подкрепете ни!