Настройки на бележките под линия

Задава форматирането на бележките под линия.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки под линия


note

За да зададете допълнителна настройка за бележките под линия, изберете Форматиране - Стил на страница и щракнете върху раздела Бележка под линия.


Автономерация

Номерация

Изберете схемата за номериране, която искате да използвате.

Избор

Описание

1, 2, 3

Арабски цифри

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Римски цифри (големи)

i, ii, iii

Римски цифри (малки)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Броене

Изберете настройките за номериране на бележките под линия.

Настройка

Значение

На страница

Започва отначало номерирането на бележките под линия в началото на всяка страница. Тази настройка е достъпна само ако има отметка в полето В края на страницата от областта Позиция.

На глава

Започва отначало номерирането на бележките под линия при започването на всяка глава.

На документ

Номерира бележките под линия последователно в документа.


Преди

Въведете текста, който искате да се изписва в текста на бележката под линия преди номера й. Например, въведете "За ", за да се изпише "За 1".

След

Въведете текста, който искате да се изписва в текста на бележката под линия след номера й. Например, въведете ")", за да се изпише "1)".

tip

По подразбиране номерата на бележки под линия се подравняват наляво в областта за бележки. За подравнени надясно номера първо редактирайте стила на абзац Бележка под линия. Натиснете , за да отворите диалога Стилове и изберете Бележка под линия в списъка със стилове на абзаци. Отворете контекстното меню с десния бутон на мишката и изберете Промяна. В раздела Отстъпи и разредка задайте отстъп 0 от двете страни на абзаца, включително за първия ред. В раздела Табулатори създайте един подравнен отдясно табулатор на 12пкт и един подравнен отляво на 14пкт. После в диалога Настройки на бележки под линия/в края въведете \t в текстовите полета Преди и След.


Започване от

Въведете номера на първата бележка под линия в документа. Тази настройка е налична само ако сте избрали „На документ“ в полето Броене.

Позиция

Край на страница

Показва бележките под линия в края на страницата.

Края на документа

Показва бележките под линия в края на документа.

Стилове

За да осигурите еднороден облик на бележките под линия в документа, присвоете стил на абзац на текста на бележките и знакови стилове на закотвящия номер на бележката и номера в областта за бележки под линия.

Абзац

Изберете абзацния стил за текста на бележките под линия. Могат да се избират само специални стилове.

Страница

Изберете стила за страници, който искате да се използва за бележките под линия.

Икона Бележка

Тази възможност е активна само ако има отметка в полето В края на документа в областта Позиция.


Текстова област

Изберете знаковия стил, който искате да се използва за котвите на бележките под линия в текстовата област на документа.

Област на бележката под линия

Изберете знаковия стил, който искате да се използва за номерата на бележките под линия в областта за бележки.

Бележка за продължение

Край на бележка под линия

Въведете текста, който искате да се показва, когато бележката продължава на следваща страница, например, "Продължава на страница ". LibreOffice Writer автоматично вмъква номера на следващата страница.

Начало на следващата стр.

Въведете текста, който ще се показва на страницата, където бележката продължава, например, "Продължава от страница ". LibreOffice Writer автоматично вмъква номера на предишната страница.

Моля, подкрепете ни!