Настройки на бележки под линия/в края

Определя настройките за показване на бележки под линия и в края.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Бележки под линия/в края


Настройки на бележките под линия

Задава форматирането на бележките под линия.

Настройки на бележките в края

Определя форматирането за бележки в края на документа. Възможните настройки са типът на номерирането на бележката в края и прилагането на стилове.

Моля, подкрепете ни!