Номерация на заглавия

Определя числовия формат за автоматичното номериране на заглавията в текущия документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Номерация на заглавия

От лентите с инструменти:

Икона за номериране на заглавия

Номерация на заглавия


За да се номерират заглавията, се задава схема за номериране на стиловете на абзац, използвани за заглавия. Нивото от плана, присвоено на стила на абзац, показва мястото на заглавието в структурата на документа. За всяко ниво от плана може да се зададе схема за номериране.

По подразбиране LibreOffice присвоява предварително дефинираните стилове на абзац „Заглавие [1 – 10]“ на съответните нива от плана (1 – 10) в диалога. Можете да използвате диалога, за да присвоите друг стил на абзац на някое ниво от плана. На всяко ниво от плана може да се присвои само един стил на абзац.

tip

Ако искате номерирани заглавия, изберете Инструменти - Номерация на заглавия. Тази команда отваря диалог, в който можете да присвоявате схеми за номериране на стилове на абзаци, използвани за заглавия. Не използвайте иконата Превключване на подреден списък в лентата Форматиране или диалога Форматиране - Водачи и номерация.


Номерация

Указва формата за номериране, чрез който да се номерират заглавията в текущия документ.

Позиция

Определя настройките за отстъп, разредка и подравняване на символите за номериране, като номера или водещи символи, в подредени и неподредени списъци.

Зареждане/записване

Записва или зарежда формат за номериране на заглавия. Записаните формати за номериране на заглавия са достъпни за зареждане в други текстови документи.

note

Бутонът Зареждане/записване е наличен само при номериране на заглавия. За записване на форматирането за подредени или неподредени списъци използвайте стилове за списъци.


Неозаглавено 1 - 9

Изберете предварително дефиниран формат за номериране. Отначало форматите „Неозаглавено [1 – 9]“ са празни. Можете да запишете зададените настройки като формат за номерация чрез Записване като. Записаните формати се показват в менюто с въведеното от вас име.

Записване като

Отваря диалог, в който можете да запишете текущите настройки за номериране и позиция за всички нива като формат за номериране. Записаните формати за номериране са достъпни за зареждане в други документи.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!