Зареждане на стилове

Импортира форматиращи стилове от друг документ или шаблон в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Изберете Стилове - Зареждане на стилове.

В прозореца Стилове: щракнете върху иконата Действия със стилове в горния десен ъгъл на прозореца Стилове и задръжте бутона на мишката натиснат. Изберете Зареждане на стилове от подменюто.

Различни начини за отваряне на прозореца Стилове:

  • Натиснете F11.

  • Изберете Изглед - Стилове.

  • Изберете Стилове - Управление на стиловете.


Категории

Показва наличните категории шаблони. Щракнете върху категория, за да разгледате шаблоните от нея в списъка Шаблони.

Шаблони

Показва наличните шаблони за избраната категория.

Текст

Зарежда абзацните и знаковите стилове от избрания документ в текущия.

Рамка

Зарежда стиловете на рамки от избрания документ в текущия.

Страници

Зарежда стиловете на страници от избрания документ в текущия.

Номерация

Зарежда стиловете за номериране от избрания документ в текущия.

Презаписване

Замества стиловете в текущия документ, имащи същите имена като стиловете, които зареждате.

warning

Стиловете с еднакви имена автоматично се заменят.


От файл

Намерете файла, съдържащ желаните стилове за зареждане, и натиснете Отваряне.

Моля, подкрепете ни!