Зареждане на стилове

Импортира форматиращи стилове от друг документ или шаблон в текущия документ.

За достъп до тази команда...

Отворете прозореца Стилове. Щракнете върху иконата Нов стил от избраното и задръжте натиснат бутона на мишката. Изберете Зареждане на стилове от подменюто.


Категории

Показва наличните категории шаблони. Щракнете върху категория, за да разгледате шаблоните от нея в списъка Шаблони.

Шаблони

Показва наличните шаблони за избраната категория.

Текст

Зарежда абзацните и знаковите стилове от избрания документ в текущия.

Рамка

Зарежда стиловете на рамки от избрания документ в текущия.

Страница

Зарежда стиловете на страници от избрания документ в текущия.

Номерация

Зарежда стиловете за номериране от избрания документ в текущия.

Презаписване

Замества стиловете в текущия документ, имащи същите имена като стиловете, които зареждате.

Икона Внимание

Стиловете с еднакви имена автоматично се заменят.


От файл

Намерете файла, съдържащ желаните стилове за зареждане, и натиснете Отваряне.

Моля, подкрепете ни!