Прилагане и редактиране на промените

Автоматично форматира документа според настройките, зададени в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция. След това се отваря диалогов прозорец, в който можете да потвърдите или отхвърлите промените.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане и редактиране на промените.


Приемане - всички

Прилага всички промени във форматирането.

Отхвърляне - всички

Отхвърля всички промени във форматирането.

Редактиране на промените

Отваря диалогов прозорец, в който можете да приемате и отхвърляте промените, нанесени от автокоригирането. Освен това можете да преглеждате промените, нанесени от конкретен автор или на конкретна дата.

Моля, подкрепете ни!