Прилагане

Автоматично форматира документ или селекция според настройките, зададени за автокоригирането в раздела Настройки.

За да зададете настройки, изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция, щракнете върху раздела Настройки, след това изберете настройки в колоната [П], които да бъдат приложени при избиране на командата „Прилагане“.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.


Автокоригиране за водещи символи и номера

За да създадете списък с водещи знаци, въведете в началото на абзаца тире (-), звездичка (*) или плюс (+), последван от интервал или табулация.

За да създадете номериран списък, въведете в началото на абзаца число, последвано от точка (.), последвана от интервал или табулатор.

note

Автоматичното номериране се прилага само върху абзаци, форматирани със стиловете на абзац „Подразбиран стил на абзац“, „Основен текст“ или „Основен текст с отстъп“.


Моля, подкрепете ни!