Прилагане

Автоматично форматира документ или селекция според настройките, зададени за автокоригирането в раздела Настройки.

За да зададете настройки, изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция, щракнете върху раздела Настройки, след това изберете настройки в колоната [П], които да бъдат приложени при избиране на командата „Прилагане“.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.


Автокоригиране за водещи символи и номера

За да създадете списък с водещи знаци, въведете в началото на абзаца тире (-), звездичка (*) или плюс (+), последван от интервал или табулация.

За да създадете номериран списък, въведете в началото на абзаца число, последвано от точка (.), последвана от интервал или табулатор.

note

Автоматичното номериране се прилага само върху абзаци, форматирани с абзацните стилове Подразбиран абзацен стил, Основен текст или Основен текст с отстъп.


Моля, подкрепете ни!