При въвеждане

Автоматично форматира документа, докато пишете. За да настроите форматирането, изберете Инструменти - Настройки на автокорекция и после Настройки.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция - При въвеждане.


Можете да използвате автокоригирането за форматиране на текстови документи и обикновени ASCII файлове, но не и върху знаци, които сте форматирали ръчно. Автоматичното довършване на думи се извършва само след като въведете дума за втори път в документа.

tip

За да отмените последото действие на автокоригирането, изберете Редактиране - Отмяна.


Когато прилагате автоматични формати, са в сила следните правила:

Автокоригиране за заглавия

Абзац се форматира като заглавие, ако са изпълнени следните условия:

  1. абзацът започва с главна буква

  2. абзацът не завършва с препинателен знак

  3. преди и след абзаца има празни абзаци

Автокоригиране за разделителни линии

Ако въведете три или повече тирета (---), долни черти (___) или знаци за равенство (===) на ред и натиснете Enter, абзацът се заменя от хоризонтална линия по цялата ширина на страницата. Тази линия всъщност е долен кант на предходния абзац. Важат следните правила:

  1. Три тирета (-) дават единична линия (дебелина 0,05 пкт, интервал 0,75 мм).

  2. Три долни черти (_) дават единична линия (дебелина 1 пкт, интервал 0,75 мм).

  3. Три знака за равенство (=) дават двойна линия (дебелина 1,10 пкт, интервал 0,75 мм).

Моля, подкрепете ни!