Автокорекция

Автоматично форматира файла според настройките, зададени в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автокорекция.


При въвеждане

Автоматично форматира документа, докато пишете. За да настроите форматирането, изберете Инструменти - Настройки на автокорекция и после Настройки.

Прилагане

Автоматично форматира документ или селекция според настройките, зададени за автокоригирането в раздела Настройки.

За да зададете настройки, изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция, щракнете върху раздела Настройки, след това изберете настройки в колоната [П], които да бъдат приложени при избиране на командата „Прилагане“.

Прилагане и редактиране на промените

Автоматично форматира документа според настройките, зададени в Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция. След това се отваря диалогов прозорец, в който можете да потвърдите или отхвърлите промените.

Настройка на автокорекция

Отваря диалоговия прозорец Автокорекция.

За да отворите диалоговия прозорец Автоформат за таблици, щракнете в клетка от таблица и изберете Таблица - Стилове за автоформатиране.

Моля, подкрепете ни!