Manage Styles

Разделът „Стилове“ в страничната лента служи за прилагане, създаване, редактиране и премахване на стилове за форматиране. Щракнете двукратно върху елемент, за да приложите съответния стил.

За достъп до тази команда...


За да закачите прозореца „Стилове“, плъзнете заглавната му лента върху левия или десния край на работната площ. За да го откачите, щракнете двукратно върху празно място в лентата му с инструменти.

По подразбиране в раздела „Стилове“ се показва мостра на наличните стилове. Мострите могат да се забраняват чрез изчистване на полето Показване на мостри под списъка със стилове.

Категория стилове

Икона за стилове на абзаци

Стилове за абзаци

Показва стиловете за форматиране на абзаци. Чрез абзацните стилове можете да прилагате еднакво форматиране, например шрифт, номерация и оформление, върху абзаците в документа.

Икона за знакови стилове

Знакови стилове

Показва стиловете за форматиране на знаци. Чрез знаковите стилове можете да прилагате различни шрифтове и начертания върху избран текст от абзац.

Икона за стилове на рамки

Стилове за рамка

Показва стиловете за форматиране на рамки. Чрез стиловете за рамки можете да задавате оформление и позиции на рамки.

Икона за стилове на страници

Стилове за страници

Показва стиловете за форматиране на страници. Чрез тях можете да определяте оформлението на страниците, включително присъствието на колонтитули.

Икона за стилове на списъци

Стилове за списък

Показва стиловете за форматиране на списъци с водачи и номера. Стиловете за списъци служат за форматиране на номера и водещи знаци в списък и задаване на отстъпи.

Икона за стилове на таблици

Стилове за таблици

Показва стиловете за форматиране на таблици. Чрез стиловете за таблици можете да прилагате кантове, шрифтове, подравняване и числови формати върху таблици.

Икона за запълване с формат

Режим на запълване

Прилага избрания стил върху обект или текст, който изберете в документа. Щракнете върху тази икона, после с мишката очертайте в документа селекция, върху която да бъде приложен стилът. За изход от този режим щракнете отново върху иконата или натиснете Esc.

Икона за нов стил от селекцията

Меню „Действия със стилове“

Отваря подменю с още команди.

Нов стил от селекцията

Създава нов стил, базиран върху форматирането на текущия абзац, страница или селекция.

Обновяване на избрания стил

Ръчно форматираните атрибути на текста на текущата позиция на курсора в документа ще бъдат добавени към стила, който е избран в прозореца „Стилове“.

Зареждане на стилове от шаблон

Отваря диалоговия прозорец „Зареждане на стилове от шаблон“, чрез който можете да импортирате стилове от друг документ.

Как да приложите знаков стил върху избран текст

  1. Изберете текста.

  2. Щракнете двукратно върху желания знаков стил в прозореца „Стилове“.

Как да приложите стил за абзаци

  1. Поставете курсора в абзаца или изберете няколко абзаца.

  2. Щракнете двукратно върху желания стил за абзаци в прозореца „Стилове“.

tip

Можете да персонализирате клавишните комбинации за стилове в раздела Инструменти - Персонализиране - Клавиатура. Някои комбинации са предварително зададени. (нула) прилага стила за абзаци Основен текст. Стиловете от Заглавие 1 до Заглавие 5 могат да се прилагат с клавиша и номера на стила. Например прилага стила за абзаци Заглавие 2.


tip

Лентата „Форматиране (стилове)“ съдържа икони за прилагане и променяне на стилове.


Моля, подкрепете ни!