Условие

Тук можете да задавате условия за условни стилове.

За достъп до тази команда...

Щракнете с десния бутон на мишката върху абзац със стил Основен текст. Изберете раздела Абзац - Редактиране на стил - Условие.

Изберете Изглед - Стилове (). Щракнете с десния бутон върху някой абзацен стил. Изберете раздела Нов - Условие.


Условните стилове са абзацни стилове, които имат различни свойства в зависимост от контекста. След като веднъж дефинирате условните свойства на условен стил, повече не можете да ги променяте.

LibreOffice прилага абзацните настройки на условните стилове както следва (удебелените изрази съответстват на заглавията на полета в диалоговия прозорец): ако абзац, форматиран с условен стил, е в контекст, с който е свързан приложен стил, се използва стилът за абзаци от съответното условие. Ако с контекста не е свързан стил, се прилагат атрибутите, дефинирани в условния стил. Следващият пример илюстрира това правило:

  1. Отворете празен текстов документ и напишете кратко бизнес писмо с горен колонтитул (Форматиране - Стил на страница - Горен колонтитул).

  2. Дефинирайте нов абзацен стил, като изберете Нов в прозореца Стилове и зададете всички желани настройки за абзаци от служебно писмо в диалоговия прозорец Стил за абзаци. Наименувайте стила „Бизнес писмо“.

  3. След това изберете раздела Условие и отметнете полето Условен стил, за да дефинирате новия стил за абзаци като условен стил.

  4. В Контекст изберете „Горен колонтитул“ и под Стилове за абзаци изберете стила за горен колонтитул в бизнес писмото, например подразбирания стил на абзац „Горен колонтитул“. Можете да изберете и ваш собствен стил.

  5. Можете да приложите абзацния стил, като щракнете двукратно върху избрания елемент в списъка Стилове за абзаци или с бутона Прилагане.

  6. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец „Стил за абзаци“, след което форматирайте всички абзаци от писмото с новия условен абзацен стил „Бизнес писмо“. (Когато щракнете в горния колонтитул, може да се наложи да изберете Всички стилове или Стилове по избор в списъка със стилове, за да видите новия стил за бизнес писмо.)

Сега текстът на горния колонтитул ще има атрибутите, зададени в абзацния стил „Горен колонтитул“, а останалите части от документа ще имат атрибутите, дефинирани в условния абзацен стил за бизнес писмо.

tip

Стилът Основен текст е създаден като условен стил. Затова всички стилове, които базирате на него, могат да се ползват като условни стилове.


Абзацният стил, приложен в контекста, се използва при експортиране към други формати (RTF, HTML и т.н.)

Условен стил

Отметнете това поле, за да дефинирате нов стил като условен стил.

Контекст

Тук можете да видите предварително дефинираните контексти на LibreOffice, включително нива от 1 до 10 от плана, нива от 1 до 10 за списъци, заглавна част и съдържание на таблица, раздел, кант, бележка под линия и колонтитул.

Приложени стилове

Тук можете да видите списъка на всички абзацни стилове, приложени върху даден контекст.

Стилове за абзаци

Списъкът съдържа всички абзацни стилове, които могат да се припишат на даден контекст.

Групи от стилове

Това са групите от стилове, които можете да виждате в прозореца „Стилове“.

Име

Значение

Автоматично

Показва стиловете, подходящи в текущия контекст.

Всички стилове

Показва всички стилове от активната категория.

Приложени стилове

Показва стиловете от избраната категория, които са приложени в текущия документ.

Стилове по избор

Показва всички дефинирани от потребителя стилове в избраната категория.

Текстови стилове

Показва стиловете за форматиране на текст.

Структура на документа

Показва стилове за форматиране, предназначени за структуриране на документи.

Стилове за списък

Показва стиловете за форматиране на подредени и неподредени списъци.

Стилове за указател

Показва стиловете за форматиране на указатели.

Специални стилове

Показва стиловете за форматиране на колонтитули, бележки под линия и в края на текста, таблици и надписи.

Стилове за HTML

Показва списък от стилове за документи на HTML.

Условни стилове

Показва дефинираните от потребителя условни стилове.

Йерархично

Показва стиловете от избраната категория в йерархичен списък. За да видите стиловете в някое подниво, щракнете върху знака плюс (+) до името му.


Премахване

Щракнете тук, за да премахнете текущия контекст, приписан на избрания стил.

Присвояване

Щракнете върху Прилагане, за да приложите избрания стил за абзаци върху дефинирания контекст.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!