Стил за списък

Тук можете да създадете стил за списък. Стиловете за списъци се организират в прозореца Стилове.

За достъп до тази команда...

Choose View - Styles () - open context menu New/Edit Style (for List Styles).


Когато бъде създаден стил за списъци, му се присвоява име. Стилът за списъци може да се прилага върху абзаци или да се присвои на стил за абзаци в областта „Прилагане на стил за списъци“ на раздела План и списък.

Подредените и неподредените списъци, създадени в диалога Водачи и номерация или с иконите Превключване на подреден списък и Превключване на неподреден списък от лентата Форматиране, използватпряко форматиране. Те не са стилове на списък.

Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Неподреден

Показва различните стилове за водещи символи, които можете да прилагате върху списък.

Подреден

Показва различните схеми за номериране, които можете да прилагате.

План

Показва различните формати, които можете да прилагате върху йерархичен списък. LibreOffice поддържа до девет нива на подточки в списък.

Изображение

Показва различните графики, които можете да използвате като водещи символи в неподреден списък.

Позиция

Определя настройките за отстъп, разредка и подравняване на символите за номериране, като номера или водещи символи, в подредени и неподредени списъци.

Персонализиране

Задава настройките за форматиране на подредени или неподредени списъци. Ако искате, можете да прилагате форматиране върху отделни нива от йерархията на списъка.

Нулиране

Възстановява стойностите в текущия раздел към тези от отварянето на диалога. Ако преди затварянето на диалога е използвано Прилагане, се връщат стойностите след последната употреба на „Прилагане“.

Прилагане

Прилага промените във всички раздели, без да затваря диалога. Не може да бъде отменено с Нулиране.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Отказ

Затваря диалога и отхвърля промените във всички раздели. Ако е използвано Прилагане, се отхвърлят промените след последната употреба на „Прилагане“.

Моля, подкрепете ни!