Знаков стил

Тук можете да зададете начертание на шрифт.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов (за стилове на знаци).


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Ефекти за шрифт

Задайте желаните ефекти за използвания шрифт.

Осветяване

Прилага текущия цвят за осветяване върху фона на знаков стил или текстова селекция.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Задайте позицията, мащаба, завъртането и разредката на знаците.

Азиатски текст

Задава настройките за писане на двойни редове в азиатски езици. Изберете знаците в текста, после изберете тази команда.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Стандартно

Нулира настройките, показани в този диалогов прозорец, до подразбираните стойности след инсталиране.

warning

Не се показва подкана за потвърждаване, преди да се заредят подразбираните стойности.


Моля, подкрепете ни!