Знаков стил

Знаковите стилове предоставят начин за персонализиране на форматирането за отделни знаци. Използвайте знакови стилове, за да променяте свойствата на знак, дума или избрана част от абзац. Когато приложите знаков стил върху текстова селекция, неговите свойства заместват съответните свойства на знаците от абзаца.

Например, ако приложите знаков стил с размер на шрифта 15пкт върху селекция в абзац със свойство на знаците размер на шрифта 12пкт, селекцията ще се промени на 15пкт, а останалата част от абзаца ще остане с размер на шрифта 12пкт.

note

Без знаков стил означава всъщност набора от свойства на знак в текущия стил на абзаца. Изберете „Без знаков стил“, за да върнете свойствата на знаците в селекцията към тези от стила на абзаца. Настройката „Без знаков стил“ не може да се персонализира.


За достъп до тази команда...

  1. Изберете Изглед - Стилове или Стилове - Управление на стиловете (), за да отворите раздела „Стилове“.

  2. Щракнете върху иконата „Знаков стил“ в горния край на раздела, после изберете знаков стил.

  3. Щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Промяна/Нов.

Икона за знаков стил

Икона „Знаков стил“


note

Прякото форматиране замества всякакво форматиране, зададено от знаков стил. За да премахнете прякото форматиране от селекция, използвайте Форматиране - Изчистване на прякото форматиране (+M).


Организатор

Задайте настройките за избрания стил.

note

Използвайте областта Съдържа в раздела „Организатор“, за да видите свойствата на знаковия стил.


Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Ефекти за шрифт

Задайте желаните ефекти за използвания шрифт.

Задайте позицията, мащаба, завъртането и разредката на знаците.

Азиатски текст

Задава настройките за писане на двойни редове в азиатски езици. Изберете знаците в текста, после изберете тази команда.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Осветяване

Прилага текущия цвят за осветяване върху текстовата селекция.

Кантове

Задава настройките за кантове на избраните обекти в Writer или Calc.

Нулиране

Възстановява стойностите в текущия раздел към тези от отварянето на диалога. Ако преди затварянето на диалога е използвано Прилагане, се връщат стойностите след последната употреба на „Прилагане“.

Прилагане

Прилага промените във всички раздели, без да затваря диалога. Не може да бъде отменено с Нулиране.

Наследени настройки

Стойностите за текущия раздел се заместват с тези от съответния раздел на стила, указан в „Наследяване от“ в „Организатор“. Във всички случаи, включително когато „Наследяване от“ е „Няма“, стойностите в раздела се премахват от полето „Съдържа“.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Отказ

Затваря диалога и отхвърля промените във всички раздели. Ако е използвано Прилагане, се отхвърлят промените след последната употреба на „Прилагане“.

Моля, подкрепете ни!