Изтриване

Изтрива избраната колона или колони от таблицата.

Тази команда е достъпна само ако курсорът е в таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Изтриване - Колони.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за изтриване на колона

Изтриване на колони


Моля, подкрепете ни!