Вмъкване на колони/редове

Вмъква ред или колона в таблицата. Тази команда е достъпна само когато курсорът е в таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Вмъкване - Колони.

Изберете Таблица - Вмъкване - Редове.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за вмъкване на колона

Вмъкване на колона

Икона за вмъкване на ред

Вмъкване на ред


Вмъкване

Номер

Въведете броя на желаните колони или редове.

Позиция

Определя къде да бъдат вмъкнати колоните или редовете.

Преди

Добавя нови колони вляво от текущата колона или нови редове над текущия ред.

След

Добавя нови колони вдясно от текущата колона или нови редове под текущия ред.

Моля, подкрепете ни!