Вмъкване на колони/редове

Вмъква ред или колона в таблицата. Тази команда е достъпна само когато курсорът е в таблица.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Вмъкване - Колони.

Изберете Таблица - Вмъкване - Редове.

От контекстното меню:

Изберете Вмъкване - Редове.

Изберете Вмъкване - Колони.

От интерфейса с раздели:

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Вмъкване на редове.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Вмъкване на колони.


Вмъкване

Брой

Въведете броя на желаните колони или редове.

Позиция

Определя къде да бъдат вмъкнати колоните или редовете.

Преди

Добавя нови колони вляво от текущата колона или нови редове над текущия ред.

След

Добавя нови колони вдясно от текущата колона или нови редове под текущия ред.

Моля, подкрепете ни!