Избор

Избира колоната, която съдържа курсора. Тази команда е достъпна само ако курсорът е в таблица.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Избор - Колона


Моля, подкрепете ни!