Оптимална ширина

Автоматично приспособява ширините на колоните към съдържането на клетките. Промяната в ширината на колона не влияе върху останалите колони в таблицата. Ширината на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Промяната се отразява само върху избраните клетки. Можете да нагласите няколко съседни клетки, ако ги изберете заедно.

За достъп до тази команда...

Изберете Таблица - Автопобиране - Оптимална ширина на колони.

Отворете лентата с инструменти Оптимален размер от лентата Таблица, щракнете върху

Икона за оптимална ширина на колони

Оптимална ширина на колони


Моля, подкрепете ни!