Column Width

Променя ширината на избраната колона или колони.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Table - Size - Column Width.

От контекстното меню:

Choose Size - Column Width.

От интерфейса с раздели:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.


Ширина

Колони

Въведете номера на колоната, чиято ширина желаете да промените.

Ширина

Въведете желаната ширина за избраните колони.

Моля, подкрепете ни!